۱۳۹۲ آذر ۲۳, شنبه

اطلاعيه مادر و برادران مجاهد صديق رويا درودى - دست پليدكان و عوامل وزارت اطلاعات كوتاه!

اخيراً چند نفر از عوامل وزارت اطلاعات رژيم آخوندي، از جمله عاطفه اقبال و دنبالچه اش، به مثابه دو قاطري كه گاري وزرات را حمل ميكنند، در حاليكه كفگيرشان به ته ديگ رسيده، تلاش ميكنند تحت هر بهانه اي اتهامات وزارت اطلاعات آخوندهاي جنايتكار را عليه مقاومت تكرار كنند. اين بار موضوع سوء استفادة آنها، فوت عزيز ما، رويا شده است. 
ما قبل از انتقال عزيزمان به آلباني كه با تلاشهاي مسئولين مجاهدين صورت گرفت مستمراً با دختر وخواهرمان در ليبرتي تماس داشتم و از ميزان تنفر او از عملكرد پليدكاني مثل شما دو خواهر مطلع بوديم.
عاطفه اقبال مدعي شده كه عزيز ما رويا، ”از بچه هاي نسلي كه هرگز زندگي نكردند و اينك اينگونه خاموش ميشوند“مي باشد.
باز هم ما بيشتر از تو از تنفرِ روياي عزيزمان از زندگي يي كه تو اسمش را زندگي ميگذاري مطلع هستيم. براي ما روشن است كه تو خود بازيچة اين و آني و فقط اوامر وزارت اطلاعات را اجرا ميكني ولي حرف ما اين است:
دست پليدكان و اوامر وزارت اطلاعات كوتاه !!!
فخري لگزيان، هادي درودي، محمد درودي، علي درودي
آلباني- 8دسامبر 2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر