۱۳۹۲ آذر ۲۷, چهارشنبه

خبرگزاري اسپانيا: دادگاه اسپانيا حملاتي را كه منجر به كشته شدن پناهندگان درعراق شد مورد تحقيق قرار ميدهد

به دليل جهانشمول بودن قضائيه دادگاه اسپانيا شكايت عليه فالح فياض مشاور امنيتي نخست وزير عراق را براساس كنوانسيون چهارم ژنو پذيرفت
خبرگزاري اسپانيا-17 دسامبر 2013 -26آذر92- (ترجمه شده به فارسي)
): قاضي دادگاه ملي اسپانيا فرناندو اندرو ، دو حمله توسط نيروهاي عراقي عليه اشرف را كه در اول سپتامير 2013و 8آوريل 2011 منجر به 88 كشته شد، مورد تحقيق قرار ميدهد.
شكايت ارائه شده به يك حمله توسط ارتش عراق و نيروهاي پليس در سپتامبر امسال كه طي آن 52 نفر كشته شدند و همچنين يك  حمله ديگر كه در 8 آوريل2011 صورت گرفت كه منجر به كشته شدن 36 تن شد اشاره دارد
بدليل جهانشمول بودن قضائيه، و بدنبال ارائه شكايت توسط خوان گارسه وكيل مجاهدين خلق ايران،  دادگاه اسپانيا پذيرفت كه اين پرونده را مورد تحقيق قرار دهد
قاضي دادگاه موافقت كرد در يك تاريخ مشخص، شكايت عليه فالح فياض مشاور امنيتي نخست وزير عراق را بشنود
شاكيان گفتند فياض از مه 2010 رياست كميته اشرف در دفتر نخست وزيري عراق را برعهده گرفت و از آن زمان به بعد او مسئول كشتن، زخمي كردن، محاصره دارويي كه منجر به تشديد بيماري شماري از ساكنان شده، بمباران صوتي و محاصره پزشكي و غذايي اشرف است
دادستانها در توضيح روز حمله 8 آوريل2011 به اشرف كه فياض اجازه نداد نماينده سازمان ملل به آنجا  برود و ببيند چه اتفاقي افتاده است گفتند : “در سلسله مراتب مدني و نظامي فياض مسئول درجه اول در عمليات 8 آوريل 2011 بوده است”.
در حمله سپتامبر امسال، نيروهاي نظامي كمپ را اشغال كردند و 52 تن از ساكنان اشرف را كه افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهار ژنو بودند  به قتل رساندند و هفت تن را ربودند.
در اين حكم، قاضي اندرو بر اين نظر است كه اين اتفاقات ميتواند نقض كنوانسيون ژنو و بطور مشخص قتل عمد، شكنجه يا رفتار غيرانساني باشد 

در گفتگو با خبرگزاري اسپانيا،  خوان گارسه گفت كه بدنبال انتقال وظيفه حفاظت اشرف از نيروهاي امريكايي به نيروهاي عراق،  از ژانويه 2009، ساكنان  اشرف تحت وضعيت حمله مستمر قرار داشته‌اند” 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر