۱۳۹۲ آذر ۲۳, شنبه

تف و لعنت بر تو عاطفه پليد

تف و لعنت بر تو عاطفه پليد
چند ساعت از قتل عام دهها تن از اشرفيان در اول سپتامبر نگذشته بود كه مقاله عاطفه اقبال، ماماچه پليدك مزدور وزارت بدنام اطلاعات آخوندي با عنوان «تصويري از کشتن اسيران اشرف با دست از پشت بسته!»، در سايت موسوم به «پژواك ايران» منتشر شد.
چند ساعت قبل از قتل عام، همين مزدور به دستور وزارت در «نوشته» ديگري در سايت «ايران ديدبان» وزارت اطلاعات به سهم خود به عنوان يكي از پادوهاي تبليغاتي براي توطئه ها و جنايات رژيم عليه مجاهدين زمينه اين قتل عام را آماده كرده بود.
در يادداشت روز قبل از حمله، اين مزدور به «نگراني نماينده دبيركل سازمان ملل به عدم همكاري با كميسارياي عالي پناهندگان...» اشاره كرده و به نقل از وي ابراز تعجب كرده است از اين كه: « ساکنان کمپ از يک طرف وضعيت امنيتي را محکوم ميکنند و از طرفي حاضر به خروج از عراق نيستند». ذيل مطلب ذكر شده  لينك مطلب به عربي آمده است كه وقتي به آن مراجعه شود سايت ديگر وزارت بدنام اطلاعات است با نام «بلادي» كه به عربي است و تاريخ خبر، 21 اوت يعني ده روز قبل از نگارش مقاله فوق الذكر است و طي آن وزارت حقوق بشر عراق در يك نقل قول جعلي ساخته و پرداخته اطلاعات آخوندي مدعي شده است كه نماينده دبيركل در عراق به مجاهدين نامه نوشته و نگراني و تعجب فوق را ابراز كرده است. استناد به اين خبر كهنه شده و جعلي كه در هيچ يك از سايتهاي سازمان ملل به عربي و انگليسي وجود ندارد و ساخته و پرداخته اطلاعات آخوندي است آن هم بعد از ده روز و درست شب حمله به اشرف، دليل ديگر بر اثبات مدعاي مزدوري ماماچه براي وزارت بدنام است.
اما در يادداشت بعد از حمله، اين مزدور وزارت اطلاعات با فرهنگ پروپاگاند آخوندي بي محابا يقه قرباني را به جاي جلاد گرفته و از جمله از مجاهدين خواسته است كه «تمام اطلاعات مربوط به اين قتل عام و وضعيت کنوني ساکنان را لحظه به لحظه... در اختيار عموم قرار دهد و مردم را در جريان مسائل پشت پرده قرار دهد... » وقاحت اطلاعات آخوندي را ميبينيد، سيماي آزادي تقريبا در هر دقيقه در حال اعلام و پخش خبر است، يك جستجوي ساده در اينترنت ريز به ريز تمام اطلاعات مربوط به حمله را درج ميكند. در اشرف قريب به نيمي از ساكنان شهيد شده اند، بقيه مجروح هستند و بايد سريع بدوند و جزئيات را به ماماچه پليدك برسانند تا دستش براي لجن پراكني هاي بعدي پر و پرتر شود.
در پايان مطلب از جمله لعنت شده است بر آنها كه «جان انسانها را به بازيهاي سياسي آلوده کردند و بر سر آن معامله نمودند!». بي شرافتي و بي حيثيتي كه مرز ندارد، بر اساس اين منطق تمامي انقلابيون تاريخ از اسپارتاكوس تا امام حسين تا مائو و چه گوارا، كارشان معامله و بازي سياسي بوده است. تف و لعنت بر تو ماماچه پليدك. روز حساب نزديك است. حساب تو و همپالگي هاي اطلاعاتي ات با خلق قهرمان، قضات هنگام قضاوت سوابق زندان و «مبارزه» امثال تو و مصداقي و ... را نيز در نظر خواهند داشت كه البته جرم را بيشتر ميكند. اين حمله جنايتكارانه رويدادي است سرفصلي كه پيرامون آن سخنها خواهد رفت، اما ويژگي اصلي آن اين است كه ماهيتها را هرچه آشكار و آشكارتر ميكند.

1 سپتامبر 2013

۱ نظر: