۱۳۹۲ آذر ۲۷, چهارشنبه

خبرگزاري فرانسه: تحقيقات عدالت اسپانيا در مورد نزديكان مالكي... فالح فياض به اتهام جنايت عليه جامعة بين المللي مورد تحقيق قرار ميگيرد

مادريد ـ 17 دسامبر 2013_18آذر92 ـ دادگاه اسپانيا تصميم گرفت تحقيقات در مورد حملات كشنده در سالهاي 2009، 2011 و 2013 عليه اشرف را به مشاور امنيتي نخست وزير عراق، فالح الفياض گسترش دهد.
بر اساس تصميم دادگاه مركزي تحقيق مادريد مورخ 21 نوامبر، فالح فياض «به اتهام جنايت عليه جامعه بين المللي» به عنوان رئيس «كميته اشرف» وابسته به نخست وزير عراق، مورد تحقيق قرار ميگيرد.
حكم دادگاه ميگويد كه اين تحقيقات بدنبال شكايت از وي «به عنوان شخص مسئول نقض وخيم كنوانسيون چهارم ژنو» و «اتهام وي شركت در كشتار افراد حفاظت شده طبق كنوانسيون چهارم ژنو در شهر اشرف در 8 آوريل 2011 و اول سپتامبر 2013 » است.
قاضي فرناندو آندرو كه رسيدگي به اين پرونده را برعهده دارد، در ژانويه 2011 تصميم به تحقيق در مورد خشونتهاي اعمال شده توسط نظاميان و مأموران پليس عراقي در كمپ اشرف در شمال بغداد گرفت كه اعضاي اپوزيسيون ايران در آن مستقر هستند و منجر به يازده كشته در سال 2009 شد....
شاكيان  گفتند كه در 8 آوريل، 2500تن از نيروهاي عراق همراه با 140 خودرو «به ساكنان اشرف حمله كردند و از زرهي و نيروي زرهي و پياده نظام و نيروهاي دخالت سريع و گردانهاي ضد شورش » استفاده كردند.

بر اساس تصميم 21 نوامبر دادگاه، در اول سپتامبر 2013  نيز «نيروهاي نظامي عراقي كه اشرف را محاصره و اشغال كرده اند، اجازه دادند كه 52 تن از ساكنان به قتل برسند». 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر