۱۳۹۲ دی ۶, جمعه

سومين شهيد حمله موشكي به ليبرتي

مجاهد خلق عباس نامور در اثر چهارمين حمله  موشكي به ليبرتي به شهادت رسيد. به اين ترتيب تا كنون (ساعت 12 و نيم شب به وقت محلي) سه شهيد حمله موشكي شناسايي شدند.
دو شهيد ديگر مجاهدان خلق محمد جواد صالح تهراني و محمود برنافر مي باشند. تا اين ساعت بيش از 50 مجروح و مصدوم گزارش شده است.
سومين شهيد حمله موشكي به ليبرتي
مجاهد خلق عباس نامور در اثر چهارمين حمله  موشكي به ليبرتي به شهادت رسيد. به اين ترتيب تا كنون (ساعت 12 و نيم شب به وقت محلي) سه شهيد حمله موشكي شناسايي شدند.
دو شهيد ديگر مجاهدان خلق محمد جواد صالح تهراني و محمود برنافر مي باشند. تا اين ساعت بيش از 50 مجروح و مصدوم گزارش شده است.
- See more at: http://www.hambastegimeli.com/home/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/46652-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6#sthash.Pf4dFIpa.dpuf
سومين شهيد حمله موشكي به ليبرتي
مجاهد خلق عباس نامور در اثر چهارمين حمله  موشكي به ليبرتي به شهادت رسيد. به اين ترتيب تا كنون (ساعت 12 و نيم شب به وقت محلي) سه شهيد حمله موشكي شناسايي شدند.
دو شهيد ديگر مجاهدان خلق محمد جواد صالح تهراني و محمود برنافر مي باشند. تا اين ساعت بيش از 50 مجروح و مصدوم گزارش شده است.
- See more at: http://www.hambastegimeli.com/home/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/46652-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6#sthash.Pf4dFIpa.dpuf

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر