۱۳۹۲ دی ۵, پنجشنبه

به آتش كشيده شدن بنگالها و خودروها در اثر اصابت موشكه- عكس
در جريان چهارمين حمله موشكي به ليبرتي، علاوه بر تخريب بسياري از تأسيسات، شماري از بنگالها و خودروها در اثر اصابت موشك و انفجارهاي بزرگ ناشي از آن دچار حريق و نابود شدند.
در جريان اين حمله بسياري از بنگالهاي محل استراحت ساكنان به شدت آسيب ديده است. 
تا اين ساعت در چهارمين حمله موشكي به ليبرتي دو شهيد و بيش از 50مجروح و مصدوم گزارش شده است. شهيدان شناسايي شده عبارتند از مجاهدان خلق محمد جواد صالح تهراني و محمود برنافر.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر